لینک مستقیم(نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی))

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی)/نقشه جهت شیب, نقشه جهت جغرافیایی, جهت شیب, جهت شیب استان ها, نقشه جهت شیب استان ها, نقشه رستری جهت شیب, دانلود نقشه جهت شیب, نقشه ی جهت شیب شهرستان ها, نقشه ی جهت شیب شهرستان بوکان, استان آذربایجان غربی,/34006357/le
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بوکان (واقع در استان آذربایجان غربی) را مشاهده می نمایید.

نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد:

شمال (0-22.5 درجه)

شمال شرقی (22.5 67.5)

شرقی (67.5-112.5)

جنوب شرقی (112.5-157.5)

جنوب (157.5 202.5)

جنوب غرب (202.5-247.5)

غرب (247.5-292.5)

شمال غرب (292.5-337.5)

شمال (337.5-360)


مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت افزایش ظرفیت در فیبر نوری تک مدی 35 اسلایددانلود پاورپوینت اقتصاد خرد رشته مدیریت 257 اسلایددانلود پاورپوینت الكتریسیته و مغناطیس 40 اسلایددانلود پاورپوینت الکتریسیته 11 اسلایددانلود پاورپوینت امنیت غذایی 45 اسلایدپاورپوینت نقش همراه و همسردانلود پاورپوینت امکانات به اشتراک گذاری منابع از راه دور 30 اسلایددانلود پاورپوینت انبار و فرآیند کار در انبار 32 اسلایددانلود پاورپوینت انسان شناسی فرهنگی 14 اسلایددانلود پاورپوینت انواع روشهای توسعه شبکه و ابزار آن 21 اسلایددانلود پاورپوینت اوراق قرضه 75 اسلایددانلود پاورپوینت ایمنی انبارداری 13 اسلایددانلود پاورپوینت اینترنت 23 اسلایددانلود پاورپوینت اینترنت 21 اسلایددانلود پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی 10 اسلایددانلود پاورپوینت بانكداری الكترونیک 48 اسلایددانلود پاورپوینت بحران 41 اسلایددانلود پاورپوینت برد سنسور (حسگر) 12 اسلایددانلود پاورپوینت حالت های ماده و چگالی آندانلود پاورپوینت اسناد خزانه اسلامیدانلود تحقیق الگوی فرماندهی کامل از دیدگاه مقام معظم رهبریدانلود مقاله تونل مانشپاورپوینت مفاهیم امنیت شبکهمقاله عصر خیام و دانش ستاره شناسیکتاب ارکان شناخت خدا